Σχολή Γονέων με θέμα: «Οριοθέτηση και διαχείριση συμπεριφοράς»

Σε αυτή τη σχολή γονέων θα μιλήσουμε με την παιδοψυχολόγο Ιάνθη Δημητροπούλου, για την οριοθέτηση των παιδιών και ορισμένους τρόπους διαχείρισης της συμπεριφοράς τους μέσα στην καθημερινότητα.
Συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε τους τύπους γονεϊκότητας· πώς αυτοί διαμορφώνουν τον αντίστοιχο τύπο δεσμού που θα αναπτυχθεί μεταξύ παιδιού και γονέα και πώς μετέπειτα θα καθορίσουν τη συμπεριφορά του παιδιού.
Στη συνέχεια θα δουλέψουμε μαζί, μέσα από δικά μας παραδείγματα με βιωματικές ασκήσεις, το κομμάτι της επικοινωνίας και της επιβολής ορίων και διαχωρίσουμε τις φυσικές από τις λογικές συνέπειες.
Τέλος, θα μιλήσουμε για το πώς οι ηλεκτρονικές οθόνες επηρεάζουν τον εγκέφαλο των παιδιών και πώς να μπουν όρια στη χρήση του εικονικού κόσμου.
Μέσα από αυτήν την διαδικασία, θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε λεκτικά και συμπεριφορικά τη στάση μας ως γονείς απέναντι στις αντιδράσεις των παιδιών, με απώτερο σκοπό να σπάσουμε το δυσλειτουργικό φαύλο κύκλο της επικοινωνίας και να δημιουργήσουμε έναν πιο υγιή και λειτουργικό κύκλο.

παιδικος σταθμος γλυφαδα παιδικοι σταθμοι