Πρόγραμμα – Δραστηριότητες.

Σε ένα χώρο διαμορφωμένο ειδικά για τις ανάγκες του σύγχρονου παιδιού, πλούσιο σε ερεθίσματα, ο οποίος εμπνέει και καλλιεργεί τη συναισθηματική ασφάλεια, την εκφραστική ελευθερία και το παιχνίδι, η διαδικασία της μάθησης καταφέρνει να λάβει μια ουσιώδη διάσταση στο Νηπιαγωγείο ¨ΠΕΦΤΑΣΤΕΡΙΑ¨.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που έχουμε διαμορφώσει, με συνεργάτες αφοσιωμένους στο έργο τους, μένουμε συνεπείς στο στόχο μας: ¨το παιδί¨ και την ολιστική του ανάπτυξη.


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

  • Το κάθε Πεφταστέρι για εμάς είναι ξεχωριστό! Έχει μια μοναδικότητα, τα δικά του ενδιαφέροντα, τις δικές του κλίσεις, τα δικά του ταλέντα. Όλα αυτά γίνονται σεβαστά και βάσει αυτών αναζητούμε και επιδιώκουμε την εξέλιξη του κάθε παιδιού.
  • Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της αυτονομίας και της εκφραστικής ελευθερίας αποτελούν για εμάς κύριες αρχές του προγράμματός μας και της καθημερινής μας πρακτικής.
  • Η ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης, η αιτιολόγηση, η αναζήτηση, η λήψη αποφάσεων, η λύση προβλημάτων, καθίστανται ως βασικά σημεία της δομής του προγράμματός μας. Άλλωστε, επιδιώκουμε να μάθουν τα παιδιά πως να σκέφτονται, όχι το τι να σκέφτονται!
  • Το ¨λάθος¨ για εμάς αποτελεί θησαυρό! Μας δίνει την αφορμή να το αξιοποιήσουμε, να ψάξουμε, να ερευνήσουμε, να βελτιωθούμε, να μάθουμε!
  • Στηρίζουμε την κοινωνικοποίηση του κάθε μέλους της ομάδας μας, την ανάπτυξη αξιών όπως η φιλία, ο σεβασμός, η συνεργασία, η κατανόηση, η αποδοχή του άλλου.
  • Επιζητούμε τον ενεργό ρόλο την οικογένειας του κάθε Πεφταστεριού στη διαδικασία μάθησης και στη σχολική ζωή!
  • Στόχος μας είναι να προσφέρουμε όλα τα ερεθίσματα εκείνα που θα οδηγήσουν το κάθε παιδί σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη, γνωστική, συναισθηματική, σωματική, κοινωνική, εκφραστική.
  • Τον κυριότερο, όμως, στόχο για εμάς αποτελεί να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε το ¨παιδί¨! Το παιχνίδι τους, το γέλιο τους, την ευτυχία ζωγραφισμένη στα μάτια τους! Αυτή είναι και η δική μας ευτυχία!

Πως πραγματώνονται οι στόχοι μας;: Βιωματική Εκπαίδευση και Ομαδοσυνεργατική Μάθηση

Με επίκεντρο τα ενδιαφέροντα των ίδιων των παιδιών ηλικίας 4 έως 6, το Νηπιαγωγείο ¨ΠΕΦΤΑΣΤΕΡΙΑ¨ κάνει τη μάθηση, βίωμα και το βίωμα, γνώση. Μέσα από παιγνιώδεις διαδικασίες, θεματικές ενότητες οι οποίες προκύπτουν από τα ίδια τα παιδιά αλλά και το κατάλληλα επιλεγμένο και διαμορφωμένο παιδαγωγικό υλικό, τα μικρά μας Πεφταστέρια εμπλέκονται στη διαδικασία μάθησης με ευχάριστο τρόπο, ανακαλύπτουν τον κόσμο που τα περιβάλλει, χτίζουν γερά θεμέλια για το μέλλον. Η αποδοχή του διαφορετικού και η συνεργασία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, καθώς η ανταλλαγή απόψεων, η συνεργασία της ομάδας, η ανάληψη ευθυνών, η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, αποτελούν καθημερινές πρακτικές. 

Πως δομείται μέσα στην τάξη το Πρόγραμμά μας;: Διαθεματική Μέθοδος – Μέθοδος Project

Προσεγγίζοντας τις εκάστοτε θεματικές ενότητες, τις οποίες αντλούμε από τα ενδιαφέροντα των ίδιων των παιδιών, χτίζονται γύρω τους ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας, οι οποίες στοχεύουν σε πολλαπλούς τρόπους διερεύνησης τους, απόλυτα συνυφασμένες με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Με αυτό τον τρόπο εμβαθύνουμε στη γνώση και ανακαλύπτουμε τους θησαυρούς της. Από μία έως τρεις εβδομάδες, συνήθως, δημιουργούμε ερωτήματα γύρω από τα θέματα που μας απασχολούν και εξετάζουμε τρόπους να απαντήσουμε σε αυτά, να δημιουργήσουμε γύρω από αυτά, να φανταστούμε, να μετρήσουμε, να συλλαβίσουμε, να διαβάσουμε, να παίξουμε, να εμπλακούμε συναισθηματικά. Συχνά, κορυφώνουμε την εμπειρία μας με εκδρομές σχετικές με το θέμα μας, περιπάτους ανακάλυψης ή σχετικά θεατρικά δρώμενα. Επίσης, δεν παραλείπονται τα ετήσια projects, όπως το project φιλαναγνωσίας ¨Μικροί Αναγνώστες¨, τα οποία θέτουν τους δικούς τους στόχους και ενισχύουν τόσο τη γνωστική διαδικασία όσο και τη δημιουργικότητα.

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Απόλυτα συνυφασμένο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., αλλά και σύμφωνο με τις σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και ανάγκες των παιδιών, το πρόγραμμά μας στηρίζεται σε ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων, πάντα βέβαια με κυρίαρχο πρωταγωνιστή ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!

Γνωστική περιοχή Στόχος

Δραστηριότητες

Σχόλια
Γλώσσα Προφορική Επικοινωνία Τραγούδια, Ποίηση, Παραμύθια, Εξιστόρηση γεγονότων, Καθημερινός διάλογος, Δημιουργία ιστοριών κ.α.
Γραπτή Επικοινωνία Κατάλληλη προετοιμασία λαβής χεριού μέσω παιχνιδιών λεπτής κινητικότητας, Γραφή λέξεων μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, κ.α.
Ανάγνωση Εξέλιξη φωνημικής επίγνωσης μέσα από προφορικά γλωσσικά παιχνίδια, Παραστατική αφήγηση παραμυθιών, Αναγνώριση γραπτού λόγου διαφόρων τύπων και ανάγνωση λέξεων όταν είναι έτοιμο το κάθε παιδί και πάντα με την κατάλληλη αφορμή, κ.α.
Αγγλικά

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα, μέσα από μουσικοκηνιτικά παιχνίδια, story cards, play cards, ζωγραφιές, τραγούδια με τη βοήθεια του φίλου μας του DEX!

Από ειδικό συνεργάτη
Μαθηματικά Πρώτες μαθηματικές έννοιες: Ποσότητες, Μεγέθη, Τοπικές Έννοιες, Σύγκριση, Διάταξη, Σειροθέτηση, Ομαδοποίηση, Διαφοροποίηση,  Σχήματα, Αριθμοί, Μέτρηση, Νοητές Πράξεις, κ.α. Παιχνίδια κατάλληλα σχεδιασμένα για την προσέγγιση των εννοιών: κάρτες, επιτραπέζια, κινητικά, μιμητικά, εξερεύνησης, κ.α., Φύλλα εργασίας με τα αντίστοιχα ζητούμενα.
Δημιουργία και Έκφραση Μουσική Τραγούδια, Εξοικείωση με μουσικά όργανα συστήματος Orff, Παιχνίδια αναγνώρισης  χροιών και ρυθμών, κ.α. Από ειδικό συνεργάτη
Μουσικοκινητική Παιχνιδοτράγουδα, Κινητικά και ρυθμικά τραγούδια, Δραστηριότητες ακουστικής ενεργοποίησης, Συναισθηματική και σωματική ενεργοποίηση μέσω την μουσικής, κ.α.
Θεατρικό Παιχνίδι Παιχνίδια συνεργασίας – συνενοχής, ομαδικότητας, εγρήγορσης, συγκέντρωσης, ενίσχυσης αυτοεκτίμησης, έκφρασης συναισθημάτων, αυτοσχεδιασμών, ρόλων, Θεατρικές παραστάσεις (Χριστούγεννα, Καλοκαίρι) 
Αισθητηριακό Παιχνίδι –

Messy Play

Εξερεύνηση μέσω των αισθήσεων (αφή, όσφρηση, όραση, γεύση, ακοή) του κόσμου που μας περιβάλει με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες και ερεθίσματα
Καλλιτεχνικά Χρώματα κάθε είδους, πινέλα, μολύβια, ψαλίδια, κόλλες αλλά και πιο απίθανα υλικά, γίνονται τα εργαλεία έκφρασης και δημιουργίας. Παράλληλα, τα μικρά χεράκια εξασκούνται κατάλληλα ενώ η αυτοπεποίθηση και η αισθητική καλλιέργεια όλο και εξελίσσονται.
Γλυπτική Πηλός, πλαστελίνη, ζυμαράκια τα μέσα εκείνα που αφυπνίζουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, ενώ επιχειρείται και εδώ συντονισμός κινήσεων ματιού – χεριού καθώς και ενδυνάμωση άκρων
Φυσικές Επιστήμες Κατασκευή συμβολικών αναπαραστάσεων για τον κόσμο που μας περιβάλλει, Αναγνώριση, υποθέσεις και μείξεις υλικών του φυσικού και τεχνητού  περιβάλλοντος μας, Παρατήρηση και κατανόηση φυσικών φαινομένων, Καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στο περιβάλλον, κ.α. Εξερεύνηση και συλλογή δεδομένων, Κατασκευές, Παιχνίδια, Συζητήσεις, Πειράματα, Καταγραφή δεδομένων και αποτελεσμάτων, κ.α.
Νέες Τεχνολογίες Εξοικείωση και απλές αρχές χειρισμού νέων τεχνολογικών μέσων Παιχνίδια με φωτογραφική μηχανή, παιχνίδια με ταμπλέτα, Χρήση υπολογιστή και προτζέκτορα ως εποπτικά μέσα
Φυσική Αγωγή Γυμναστική Εξέλιξη φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης, ασκήσεις αδρής κινητικότητας, εξοικείωση με διάφορα αθλήματα (χειρισμός ρακέτας, αρχές ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, κ.α.), παιχνίδια στόχου, εμποδίων κ.α. Από ειδικό συνεργάτη

Απογευματινές Δραστηριότητες

Το πρόγραμμά μας έρχονται να ολοκληρώσουν απογευματινές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται από ειδικούς συνεργάτες.